Familiedokters: Een nieuwe benadering van praktijkhouderschap in de huisartsenzorg

Blog: Jasper Schellingerhout, oprichter Familiedokters en praktijkhoudend huisarts.   Het oprichten van Familiedokters is ontstaan vanuit de diepgewortelde overtuiging dat praktijkhouders een cruciale hoeksteen vormen voor de continuïteit en kwaliteitsborging van de huisartsgeneeskunde. Praktijkhouderschap is echter minder populair onder de ‘nieuwe generatie’ huisartsen. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals toenemende administratieve lasten, hoge…

hoe kies je de opvolger van jouw huisartsenpraktijk

Hoe kies je de opvolger van je huisartsenpraktijk?

Heb je moeite om goede opvolging te vinden voor je huisartsenpraktijk? Dit komt steeds vaker voor. Zo heeft Arts en Auto recent nog een online artikel geplaatst over wat je als praktijkhouder kunt doen wanneer het pensioen nadert, wetende dat de meeste jonge huisartsen niet staan te springen om een eigen praktijk te voeren. Ze…

help de huisarts verzuipt! familiedokters

Huisartsenzorg gaat met de vuist op tafel slaan

Vrijdag 1 juli gaan huisartsen naar het Malieveld in Den Haag om een duidelijk geluid af te geven dat de grens is bereikt. Het wordt tijd om met de vuist op tafel te slaan voor het behoud van de huisartsenzorg. De actiedag wordt georganiseerd door de actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bezorgde huisarts’,…

afbeelding trends huisartsenzorg jonge vrouw helpt oudere man

Vijf trends huisartsenzorg 2022

De sectorspecialisten van ABN AMRO hebben 5 trends op papier gezet waarmee de huisartsenzorg in 2022 te maken krijgt of al heeft. Trends die ook binnen Familiedokters nauwlettend in de gaten worden gehouden en waarmee, waar we kunnen, actief aan de slag gaan. Vanuit een duidelijke visie en ondernemerschap willen we ons steentje bijdragen aan…

Hoe gaan we de toegankelijkheid van voldoende huisartsenzorg garanderen?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in opdracht van VWS, de monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 uitgebracht. Daarin staan heel wat aanbevelingen, die de beschikbaarheid van voldoende huisartsenzorg op de lange termijn moeten garanderen. De voornaamste: regionale samenwerking. Een advies dat volledig door Familiedokters wordt omarmd.    Het is bekend dat in een toenemend…

De oude huisarts verdwijnt, familiedokters ontzorgt huisartsen

Verdwijnt de ‘oude’ huisarts?

In steeds meer plaatsen in Nederland is het moeilijk een huisarts te vinden. Dat is inmiddels geen nieuws meer, maar eerder een vaststaand feit. In december 2018 luidde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) al de noodklok: als er niets verandert, is er over vijf jaar in minstens de helft van de regio’s een tekort aan…

familiedokters ontlast huisartsen met te hoge werkdruk

Huisartsen willen eerder stoppen vanwege werkdruk

Uit een enquête, die begin dit jaar door de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) in opdracht van het NPO Radio 1-programma De Publieke Tribune is uitgevoerd, werd duidelijk dat twee op de drie huisartsen overweegt eerder te stoppen vanwege een te hoge werkdruk. Vijfhonderd huisartsen met een eigen praktijk zijn bevraagd. Bijna de helft gaf…