Familiedokters: Een nieuwe benadering van praktijkhouderschap in de huisartsenzorg

Blog: Jasper Schellingerhout, oprichter Familiedokters en praktijkhoudend huisarts.   Het oprichten van Familiedokters is ontstaan vanuit de diepgewortelde overtuiging dat praktijkhouders een cruciale hoeksteen vormen voor de continuïteit en kwaliteitsborging van de huisartsgeneeskunde. Praktijkhouderschap is echter minder populair onder de ‘nieuwe generatie’ huisartsen. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals toenemende administratieve lasten, hoge…

help de huisarts verzuipt! familiedokters

Huisartsenzorg gaat met de vuist op tafel slaan

Vrijdag 1 juli gaan huisartsen naar het Malieveld in Den Haag om een duidelijk geluid af te geven dat de grens is bereikt. Het wordt tijd om met de vuist op tafel te slaan voor het behoud van de huisartsenzorg. De actiedag wordt georganiseerd door de actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bezorgde huisarts’,…

Hoe gaan we de toegankelijkheid van voldoende huisartsenzorg garanderen?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in opdracht van VWS, de monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 uitgebracht. Daarin staan heel wat aanbevelingen, die de beschikbaarheid van voldoende huisartsenzorg op de lange termijn moeten garanderen. De voornaamste: regionale samenwerking. Een advies dat volledig door Familiedokters wordt omarmd.    Het is bekend dat in een toenemend…

familiedokters ontlast huisartsen met te hoge werkdruk

Huisartsen willen eerder stoppen vanwege werkdruk

Uit een enquête, die begin dit jaar door de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) in opdracht van het NPO Radio 1-programma De Publieke Tribune is uitgevoerd, werd duidelijk dat twee op de drie huisartsen overweegt eerder te stoppen vanwege een te hoge werkdruk. Vijfhonderd huisartsen met een eigen praktijk zijn bevraagd. Bijna de helft gaf…