Familiedokters: Een nieuwe benadering van praktijkhouderschap in de huisartsenzorg

Blog: Jasper Schellingerhout, oprichter Familiedokters en praktijkhoudend huisarts.   Het oprichten van Familiedokters is ontstaan vanuit de diepgewortelde overtuiging dat praktijkhouders een cruciale hoeksteen vormen voor de continuïteit en kwaliteitsborging van de huisartsgeneeskunde. Praktijkhouderschap is echter minder populair onder de ‘nieuwe generatie’ huisartsen. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals toenemende administratieve lasten, hoge…